ANASAYFA

İlkini 2021 yılında düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, her yıl düzenli olarak yürütülmesine karar verilmiştir. 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan kongremiz ücretsiz olup Ukrayna Zaporizhzhia National Üniversitesi Hukuk Fakültesi paydaşlığında yürütülecektir.

 

Katılımınız bizleri mutlu edecektir.

 

Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi Düzenleme Kurulu

 

 

 

Özet gönderim için e-posta adresimiz: [email protected]

 

 

Katılımcıların tercihine bağlı olmak üzere Kongre’de sunulan tebliğlerin yayımlanması konusunda üç farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlar;

 

1. Bildirinizi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde “MAKALE” olarak yayımlatabilirsiniz. (Dergimiz, TR Dizin, Heinonline, Academic Resource Index, Asos Index, Sicentific Indexing Service veri tabanları ve dizinlerde taranmakta ayrıca erken görünüm yönteminden faydalanılmaktadır.) Bildirinizi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/neuhfd/writing-rules adresinde bulunan yazım kurallarına uygun hale getirdikten sonra Dergipark Sistemi üzerinden gönderebilirsiniz.

 

2. Bildirinizi, kongre bildirilerinden oluşan “ELEKTRONİK KİTAPTA” yayımlanmak üzere  tam metin ya da özet metin olarak Kongre kapsamında belirlenen yazım kurallarına uygun şekilde düzenledikten sonra tarafımıza gönderebilirsiniz.

 

3. Bildirinizi, editörlü uluslararası nitelikte basılı kitapta, “KİTAP BÖLÜMÜ” olarak yayımlatabilirsiniz. Uluslararası yayınevi statüsünde olan NEÜ Yayınevi tarafından tam bildiri metinleriniz kitap bölümü olarak yayımlanabilecektir. Bunun için tam bildiri metninizi kitap bölümü şablonuna uygun olarak hazırlamanız ve tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Bu tercihiniz için Necmettin Erbakan Üniversitesi Döner Sermayesine bir ödeme yapmanız gerekecektir. Ödemeye ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi Düzenleme Kurulu