WORKSHOP

Workshop Programı

ŞERBET WORKSHOP

  • Şerbet workshop programında Şerbetler hakkında genel bilgilendirme
  • Şerbetlerin Selçuklu, Osmanlı ve günümüz Türk mutfağındaki yerinin bilgilendirilmesi
  • Mevlevilikte şerbetlerin ve şerbetçilerin öneminin aktarılması
  • Şerbet çeşitleri ve Mevlana’nın eserlerine konu alan şerbetlerin içerikleri hakkında bilgilendirme ve bu çeşitlerin uygulamasının yapılması 

 

 

3. NESİL KAHVE WORKSHOP

  • 3. Nesil Kahve Workshop programında Kahvenin kökeni ve tarihçesi
  • 3. Nesil Kahve yapımında kullanılan ekipmanların tanıtımı ve kullanım alanları
  • 3. Nesil demleme teknikleri (Aeropress, V60, Chemex, Spyhon) uygulamalarının yapılması