Yayın İmkanları

Kongreye katılım gösteren araştırmacılar çalışmalarını kitab bölümü olarak yayınlatabilmesinin yanı sıra makale olarak da yayınlatmayı talep edebilirler. Çalışmalarını ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlatmak isteyen katılımcılara ilişkin kongre ile ilgili görüşülen dergiler aşağıda yer almaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar hakem değerlendirmesinden geçtikten ve uygun görüldükten sonra değerlendirmeye alınacaktır.