ANASAYFA

  • Sempozyum ÜAK Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.
  • Sempozyum katılımı ücretsizdir.
  • Tüm özetler ve tam metinler hakem sürecinden geçirilecektir. Bilim kurulunun onayını alamayan bildiri özetleri programa dâhil edilmeyecektir.
  • Özetler, Özet Bildiri kitabı olarak dijital ortamda sempozyum sayfasında yayınlanacaktır.
  • Sempozyum sonrasında dileyen katılımcıların tam metin bildirileri, hakem sürecinden geçmesi koşuluyla sempozyumdan bağımsız uluslararası yayınevi tarafından kitap bölümü olarak ya da “Yayın İmkanları” sayfasında belirtilen akademik dergilerde ücretsiz yayınlanabilecektir. (Ayrıca tam metin bildiri kitabı yayınlanmayacaktır.)
  • Sempozyum, YÖK tarafından belirlenmiş uluslararası etkinlik ölçütlerine uygun olarak gerçekleşecektir.
  • Sempozyumda sunumlar Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılabilecektir.
  • Sunumu yapılmayan çalışmalara özet kitabında yer verilmeyecektir. Ayrıca tam metinleri de değerlendirilmeyecektir.
  • Sempozyum hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.